Koolitus 1

Tänastes tingimustes ei piisa juhile sellest, et ta on tugev, otsustav ja informeeriv. Inspireeriv juht mõistab, mis, kuidas, millal ja miks inimesed käituvad nii nagu nad käituvad ja reageerib vastavalt. Liidriteks ei sünnita: nendeks saadakse läbi efektiivse treeningu ja juhendamise.

Inspireeriva juhtimise programm on uus kontseptsioon, mis julgustab ja treenib inimesi loovateks mõtlejateks, iseseisvateks otsustajateks ja inspireerivateks liidriteks organisatsiooni igal tasemel.

“Ei ole halbu sõdureid, ainult halvad ohvitserid.”
Napoleon Bonaparte

Autumn-country-road-wallpaper_1