Banner-1200

Iseenda, teiste inimeste, ressursside ja meeskondade inspireeriv juhtimine

Koolitaja Colin P. Sisson

Iseenda, teiste inimeste, ressursside  ja meeskondade inspireeriv juhtimine

 

“Tund aega iseenese juhtimist on parem kui aasta aega teiste juhtimist.”
Colin P Sisson

Inspireeriva juhtimise 1. osas käsitletakse juhtimisprintsiipe ja vaatlesime ennast kui juhti ning õpitakse mõitma oma kaastöötajate käitumismotiive. Loomulikult räägitakse ka motivatsioonist, inspiratsioonist ja inimeste kasvamisest.

Inspireeriva juhtimise programmi 2. osa on jätk esimesele ning keskendub juhi rollile meeskonna arengus. Teine osa on mõeldud neile, kel 1. osa teadmised ja põhimõtted on juba omandatud..

INSPIREERIVA JUHTIMISE KOOLITUS

II osa

Motivatsioonil on ainult üks eesmärk:

 • Parandada sooritust, et saavutada püstitatud eesmärke.

Inspiratsioonil on kolm eesmärki:

 • kasvatada inimeste enesekindlust ja inspireerida.
 • luua inspireeriv juhtimiskeskkond.
 • parandada sooritust, et saavutada püstitatud eesmärke.

2. osa teemad:

 • Tavaliste meeskonnaliikmete muutmine väljapaistvate sooritustega inimesteks;
 • Meeskonna arengu oluliste etappide mõistmine;
 • Inspireeriva juhtimise erinevate tehnikate mõistmine ja nende kasutamine meeskonna arenedes;
 • Efektiivne suhtlemine ja konfliktide lahendamine;
 • Efektiivne personalikoolitus ja juhendamine.

Kellel on sellest programmist kõige enam kasu?

Kõigil juhtidel, alates ühe inimesega ettevõtetest kuni suurte organisatsioonide liikmeteni ükskõik millisel alal. Ühiselt osavõtvad juhtimismeeskonnad saavad sellest programmist kahtlemata kõige enam kasu. Mida rohkem inimesi erinevatelt tasemetelt osa võtab, seda suurem on kasutegur.

Tänapäeva tingimustes ei piisa sellest, kui oled tugev, otsusekindel ja informeeriv juht. Inspireeritud juht mõistab, kuidas, millal ja miks inimesed käituvad just nii, nagu nad seda teevad ja reageerib sellele vastavalt. Juhiks ei sünnita, vaid saadakse tulemusrikka koolituse ja juhendamise abil.

Pärast Inspireeriva juhtimise 2. osa läbimist

 • Oskad kujundada juhtimiskeskkonda
 • Tunned efektiivse kommunikatsiooni reegleid
 • Oskad kasvatada inimesi efektiivseteks ülesannete lahendajateks
 • Tunned ära meeskonna arengutaseme
 • Oskad kohandada juhtimisstiili vastavaks meeskonna arengutasemele
 • Tead, kuidas meeskonda jõustada
 • Tunned delegeerimise tagamaid

Koolitusel saad väga praktilise ja süsteemse konspekti!

Ajakiri Director oktoober 2012
Unustage motiveerimine – tähtis on inspireerimine

Ajaleht Äripäev Juhtimine august 2012
Motivatsioon versus inspiratsioon

Portaal www.sekretar.ee september 2012
Miks on inspiratsioon parem kui motivatsioon?