Banner-1200

Inspiratsioonikoolitus juhtimismeetodite arendamiseks ja töötajate suuremaks kaasamiseks.

Koolitaja Colin P. Sisson

Kas sa soovid liidreid, kellega koos lahendada väljakutseid või järgijaid, kes täidavad vaid antud käske?

See programm õpetab võimu asemel kasutama inspiratsiooni, et motiveerida inimesi saavutama oma täit potentsiaali. Mitte teoreetiliselt, vaid lihtsate praktiliste sammude abil.

Motivatsioonil on ainult üks eesmärk:

 • Parandada sooritust, et saavutada püstitatud eesmärke.

Inspiratsioonil on kolm eesmärki:

 • kasvatada inimeste enesekindlust ja inspireerida.
 • luua inspireeriv juhtimiskeskkond.
 • parandada sooritust, et saavutada püstitatud eesmärke.

Programmist saadav kasu:

 • Juhtimiskeskkonna loomine, mis innustab loovust, produktiivsust ja tuleviku juhtide tekkimist;
 • Inspireeriv juhtimine traditsiooniliste motiveerimistehnikate asemel innustamaks personali, koostööpartnereid ja kliente;
 • Tavaliste meeskonnaliikmete muutmine väljapaistvate sooritustega inimesteks;
 • Meeskonna arengu oluliste etappide mõistmine;
 • Inspireeriva juhtimise erinevate tehnikate mõistmine ja nende kasutamine meeskonna arenedes;
 • Eesmärgi ja visiooni ühtsus;
 • Efektiivne suhtlemine ja konfliktide lahendamine;
 • Efektiivne personalikoolitus ja juhendamine.

Kellel on sellest programmist kõige enam kasu?

Kõigil juhtidel, alates ühe inimesega ettevõtetest kuni suurte organisatsioonide liikmeteni ükskõik millisel alal. Ühiselt osavõtvad juhtimismeeskonnad saavad sellest programmist kahtlemata kõige enam kasu. Mida rohkem inimesi erinevatelt tasemetelt osa võtab, seda suurem on kasutegur.

Tänapäeval ei piisa sellest, et oled tugev, otsusekindel ja informeeriv juht. Inspireeritud juht mõistab, kuidas, millal ja miks inimesed käituvad just nii, nagu nad seda teevad ja oskab sellele reageerida. Juhiks ei sünnita, vaid saadakse tulemusrikka koolituse ja juhendamise abil.


Pärast koolitust:

 • Oskad hinnata ennast juhina
 • Oskad aru saada enda kui juhi peamistest arendamist vajavatest oskustest
 • Oskad endas ja kolleegides käivitada loovuse, intuitsiooni ja inspiratsiooni jõu
 • Oskad kasutada vastustuse ja võimu tasakaalu põhimõtteid
 • Sul on kirjalikult olemas enda juhioskuste arendamise kava
 • Tead, mis on motivatsiooni ja inspiratsiooni vahe ning oskad luua inspireeriva keskkonna ja läbi selle paremad töötulemused

Koolitusel saad väga praktilise ja süsteemse konspekti!

Ajakiri Director oktoober 2012
Unustage motiveerimine – tähtis on inspireerimine

Ajaleht Äripäev Juhtimine august 2012
Motivatsioon versus inspiratsioon

Portaal www.sekretar.ee september 2012
Miks on inspiratsioon parem kui motivatsioon?