Miks õppida roheluses?

Roheline mõtteruum vabastab ja inspireerib!

Valgemetsa kõrgete mändide all rahulikult voolava Ahja jõe kaldal asuv puhke- ja koolituskeskus on saanud endale ilusa nime – Mõtteruum.

Et värsked ja loomingulised mõtted saaksid üldse tulla, on vaja pea tühjaks teha. Loobuda pidevast ühenduses olemisest elektroonilise meediaga, lasta pilgul libiseda üle sihvakate männitüvede, okaste ja käbidega kaetud metsaaluse, tumeda tasakesi kulgeva jõevee, hingata sügavalt sisse magusat metsalõhna, kuulata lindude vidistamist puuladvus ja lasta minna kõigil kuklas tüütult pinisevail argikohustustel.

Valgemetsa Mõtteruum pakub lisaks inspiratsioonile ka vaikust, sisemise rahuni jõudmist ja endaga olemist. Tule ja katsu järele!

Roheümbruse mõju stressi vähendamisel

Et roheline ümbrus vähendab stressihormoonide hulka veres, aitab alandada vererõhku ja pulsisagedust ning kiirendab taastumist, ei ole ainult eestlaste kui metsarahva enesekohane kujutlus. Seda on kinnitanud üle maailma tehtud arvukad teadustööd. Paljud uuringud Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Aasias tõendavad, et võrreldes linnakeskkonnaga parandab looduslik keskkond inimeste meeleolu, keskendumist ja sooritust.

Uuringud tõendavad, et isegi looduspiltide vaatamisel võrreldes linnapiltidega on vaataja emotsionaalsele seisundile ja kognitiivsele sooritusele positiivne mõju. See ei ole sugugi tühine asi: tänapäeva linnastunud ühiskonnas on akuutne ja krooniline stress ning mittepiisav taastumine saanud probleemiks, mis mõjutab meie tervist pikaajaliselt, rääkimata vaimsest mõtteerksusest ja inspiratsioonist igapäevase töö tegemisel. Peamised tööga seotud probleemid Euroopas on lihaskonna ja luustikuga seotud probleemid (59,8% ), millele järgnevad stress, depressioon või ärevus (13,7%). (Europe in figures e Eurostat Yearbook, 2011, p. 187).

Soomes tehtud uurimistöö analüüsis roheümbruse psühholoogilist (teadvustatud taastumine, subjektiivne vitaalsus, meeleolu, loovus) ja füsioloogilist (sülje kortisoolisisaldus, st stressihormooni hulk) mõju pärast lühiajalisi viibimisi linna looduskeskkonnas. 77 osalejat viibisid kolmes erinevas linna keskkonnas: täisehitatud linnakeskuses (kontrollkeskkond), linnapargis ja Helsingi-äärses metsas.

Eksperimendi tulemused näitasid, et suurel linnapargil ja ulatuslikul linnaäärsel metsal oli inimeste seisundile sarnane positiivne mõju, kuid katse lõpus olid üldised taastumisnäitajad paremad neil, kes viibisid linnaäärses metsas. Tulemused viitavad sellele, et isegi lühiajalisel viibimisel looduskeskkonnas on positiivne mõju teadvustatud stressikoormuse vähendamisele, võrreldes linnakeskuse piirkonnaga.

Teine uuring näitas, et linnakodanike positiivsed tunded (keskendatus, innukus, jõud) olid tugevamad, kui rohealadel viibiti rohkem kui 5 tundi kuus, võrrelduna nende inimestega, kes viibisid rohealadel vähem või üldse mitte (Tyrväinen, Silvennoinen, Korpela and Ylen 2007).

Tule metsa! Tule Valgemetsa rohelisse Mõtteruumi puhkama, end laadima ja õppima!

Allikas: Roheümbruse mõju stressi vähendamisel, Ann Ojala et al, Journal of Environmental Psychology 38 (avaldatud 2014 1-9)