Roheümbruse mõju stressi vähendamisel

ValgemetsaPidev stress teeb haigeks. Tänapäeva linnastunud ühiskonnas on pidev stress ning ebapiisav puhkamine probleemid, mis mõjutavad pikemas perspektiivis meie tervist, rääkimata vaimsest erksusest igapäevase töö tegemisel. Peamised tööga seotud probleemid Euroopas on lihaskonna ja luustikuga seotud probleemid (59,8% ), millele järgnevad stress, depressioon või ärevus (13,7%). (Europe in figures e Eurostat Yearbook, 2011, p. 187).

Loodus aitab! Uuringud tõendavad, et isegi looduspiltide vaatamisel (võrreldes linnapiltidega) on vaataja emotsionaalsele seisundile ja kognitiivsele sooritusele positiivne mõju. Soomes tehtud uurimistöö analüüsis roheümbruse psühholoogilist (teadvustatud taastumine, subjektiivne vitaalsus, meeleolu, loovus) ja füsioloogilist (sülje kortisoolisisaldus, st. stressihormooni hulk) mõju pärast lühiajalisi viibimisi linna looduskeskkonnas. 77 osalejat viibisid kolmes erinevas linna keskkonnas: täisehitatud linnakeskuses (kontrollkeskkond), linnapargis ja Helsingi-äärses metsas.

Eksperimendi tulemused näitasid, et suurel linnapargil ja ulatuslikul linnaäärsel metsal oli inimeste seisundile sarnane positiivne mõju, kuid katse lõpus olid üldised taastumisnäitajad paremad neil, kes viibisid linnaäärses metsas. Tulemused viitavad sellele, et isegi lühiajalisel viibimisel looduskeskkonnas on positiivne mõju teadvustatud stressikoormuse vähendamisele, võrreldes linnakeskuse piirkonnaga.

Loodus annab jõudu. Teine uuring näitas, et linnakodanike positiivsed tunded (keskendatus, innukus, jõud) olid tugevamad, kui rohealadel viibiti rohkem kui 5 tundi kuus, võrrelduna nende inimestega, kes viibisid rohealadel vähem või üldse mitte (Tyrväinen, Silvennoinen, Korpela and Ylen 2007).

Tule metsa! Tule Valgemetsa rohelisse Mõtteruumi puhkama, end laadima ja õppima!

Allikas: Roheümbruse mõju stressi vähendamisel, Ann Ojala et al, Journal of Environmental Psychology 38 (avaldatud 2014 1-9)